4Sign

  4 sign, case, header

  4Sign har under många år varit en rikstäckande kedja av profileringsexperter som erbjudit snabb och lokal tillgänglighet för sina kunder och ett omfattande utbud av profileringsprodukter och profileringstjänster. Under 2022 gjorde man organisatoriska förändringar och presenterar ett nytt och uppdaterat 4Sign, vilket också behövde visas i det visuella.

  Vår roll

  Kommunikationskoncept Kommunikationsstrategi Varumärke Grafisk profilering och formgivning Tryck

  Uppdrag

  Uppdragets beskrivning utgick från att utveckla ett nytt kommunikationskoncept där 4Sign önskade att ändra sitt budskap mot kund. Uttrycket skulle även presenteras enligt 4Signs grafiska maner, och det öppnade upp för att även låta det visuella uttrycket ta en ny form. Därigenom kom uppdraget att omfatta även en uppdatering av 4Signs varumärke.

  Omfattning

  4Sign Norden eftersökte till en början ett nytt kreativt koncept som de skulle kunna omsätta i sin marknadsföring och kommunikation för samtliga kanaler. Det växte i sin tur till att omfatta en putsning av 4Signs visuella uttryck, vilket sen växte ytterligare till att omfatta en full uppdatering av 4Sign grafiska profilering.

  Resultat

  Konceptet syftar till att framställa 4Sign med rik expertis och ett omfattande utbud av produkter och tjänster. Grafiskt var ambitionen att renodla varumärket och att göra det visuellt tydligare genom att skala av element i uttrycket. Genom att minska detaljer som konkurrerar om samma ytor och att tillåta en mer luftig design skapas bättre läsbarhet och tydligare uttryck. I kombination med en mer mättad färgpalett förstärks det visuella uttrycket som ännu klarare.

  Fler case

  Det som tidigare hette Automattolerans var på väg in i större skifte inom verksamheten och de såg därför behovet av att profilera om sig för att etablera sig själva som nästa generations företag. De hade redan namnet Smejtec men sökte vår hjälp att ta fram hur de skulle se ut, hur de skulle framföra sig själva och hur det hela skulle paketeras.

  Läs mer om caset

  Framför allt efterfrågades en ny hemsida där produkter och tillbehör skulle kunna visas på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Skog & Trädgård i Umeå ville också ha en ny logotyp och visuell profilering för bättre företagsrepresentation. Befintlig hemsida och befintlig logotyp ansågs vara utdaterade och det var dags för ett nytt steg i varumärkesarbetet.

  Läs mer om caset

  I Västerbotten är Bilfrakt välkända inom transport, logistik och entreprenad och har varit det under lång tid. I ett led att stärka varumärket och att skapa mer effektfull kommunikation fick CC Media möjlighet att bistå Bilfrakt med nytt grepp kring marknadsföring, en ny webbplats samt uppdateringar och revideringar i varumärkets uttryck.

  Läs mer om caset
  CC Mediakonsult

  090 202 32 20

  kontakt@ccmediakonsult.se

  Industrivägen 16B
  901 30 Umeå

  © Copyright CC Mediakonsult AB   |   Org.nr 559190-0633