Alla har något att berätta. Vi hjälper dig att göra det med effekt, eftertanke och stil.

Att visa upp något och att säga något är en förutsättning för många företag. Att kommunicera strategiskt är en större fråga och för oss handlar det om att vi vill se till så att ditt företags varumärkeskommunikation linjerar med företagets värdegrund och att det sker till rätt målgrupper, i rätt kanaler och svarar mot övergripande kommunikationssyften.

Kommunikationsstrategi

Strategi i kommunikation

Det är tämligen enkelt att kommunicera för många människor, men att göra det med eftertanke, syfte och effekt kräver lite mer arbete. Med ett grundligt och målmedvetet förarbete blir de löpande kommunikationsinsatserna enklare och det hjälper ditt företag att kommunicera och marknadsföra sig till rätt personer, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Det möjliggör också enklare uppföljning och utvärdering av insatserna, både på kort och lång sikt.

Varumärkeskommunikation

Företaget du representerar står för något och har en värdegrund som lite grann är företagets själ. Att lägga till företagets logotyp till dess kommunikation är ett steg på vägen, men bra varumärkeskommunikation förmedlar också underliggande aspekter som kärnvärden och låter kommunikationen ha en naturlig koppling till företaget.

Marknadsplan, kommunikationsplan och medieplan

”Vad är skillnaden?” kanske du frågar. Samtliga tre fyller sina respektive funktioner och kan vara värdefulla verktyg när det kommer till att identifiera ditt företags marknadsföring både på makro- och mikronivå. För vissa företag behövs samtliga tre och för andra företag är behoven mindre, vilket gör att det bara är motiverat med en eller två av dessa.

Marknadsplan

Kan vara en del av företagets affärsplan och kan vara en separat plan underordnad affärsplanen. Exakt var den befinner sig är inte huvudsaken, det är snarare att marknadsplanen tar upp detaljer kopplat till marknaden som företaget verkar inom. Exempelvis kan det inkludera konkurrentanalyser, försäljningsprognoser, expansionsmöjligheter, SWOT-analyser och annat marknadsnyttigt.

Kommunikationsplan

All bra kommunikation är syftesdriven och främjar verksamheten med eftertanke och effekt. Kommunikationsplanen hjälper till att definiera marknadsförings- och kommunikationsinsatserna avseende utformning och uttryck, men innehåller ofta även målgruppsinformation, kanaler och forum samt andra detaljer som underlättar kommunikationen och marknadsföringen.

Medieplan

Med övergripande detaljer på plats träder medieplanen in och är ett verktyg för att överskådligt planera enskilda insatser ur kommunikationsplanen. Tack vare medieplanen blir det lättillgängligt att se kostnader för företagets betalda marknadsföring och kommunikation, identifiera produktionsbehov samt inkludera produktionsansvar. Medieplanen kan täcka in både fasta och löpande aktiviteter samt visa på möjligheter med mer sporadiska insatser.

CC Mediakonsult

090 202 32 20

kontakt@ccmediakonsult.se

Industrivägen 16B
901 30 Umeå

© Copyright CC Mediakonsult AB   |   Org.nr 559190-0633