Bryt igenom bruset med engagerande och effektfull marknadsföring.

Begreppet marknadsföring kan omfatta så otroligt många saker men det vi pratar om här när vi pratar om marknadsföring är själva momentet att sprida budskapet, informationen eller kommunikationen för att synliggöra och tillgängliggöra ditt företags tjänster, produkter eller erbjudande.

Marknadsföring

Marknadsför dig smart

För att få ut mesta möjliga av din marknadsföringsbudget krävs det en del eftertanke och planering. Du behöver veta vad du ska säga, var du ska säga det, när du ska säga det, hur du ska säga det och det underlättar också att veta varför du gör det samt har en tanke på vad som händer efter att du sagt det. Där hjälper vi dig gärna att både formulera, planera, producera och även att följa upp insatserna ditt företag gör.

Utformning och uttryck

Det börjar oftast med vad som ska sägas och leder in i hur det ska sägas. Vår expertis inom marknadsföring gör att vi kan identifiera och peka på vad som är kärnan i ditt företags budskap och att vi kan formulera det i text och bild för att skapa effekt och engagera mottagare av marknadsföringen.

Vi har möjlighet att ta fram skräddarsytt innehåll i text, bild, formgivning och grafik så att det linjer med ditt företags visuella identitet samt att det svarar mot marknadsföringens syfte.

Kanaler och platser

Med innehållet på plats blir nästa steg att välja ut var det ska placeras för att vara så relevant för målgruppen som möjligt, och för att se till att marknadsföringen svarar mot givna mål. Viss marknadsföring och kommunikation kan vara tidskänslig eller behovsstyrd och kan ha förutsättningar som är olika från fall till fall, men med god planering och målgruppskännedom ligger ditt företag steget före i marknadsföringen.

Vi har möjlighet att hjälpa ditt företag att synas i rätt kanaler och med rätt innehåll, antingen genom egen distribution eller genom någon av våra samarbetspartner för medieköp. Exempel på kanaler kan vara Google Ads, sociala medier, print, trycksaker och mycket annat.

Uppföljning

Beroende på vad syftet är med marknadsföringen finns det otaliga sätt att följa upp vad insatsen eller insatserna har fått för effekt. Digital marknadsföring lämnar ofta spår och kan vara enklare att följa upp än mer komplexa, analoga eller långsiktiga marknadsföringsinsatser, men med rätt förutsättningar och verktyg går även de att följa upp och utvärdera. Tillsammans med våra kunder håller vi dialog och ställer förväntningar på relevanta nivåer avseende uppföljning och vi är tydliga med vilken typ av uppföljning insatserna kan medföra samt den effekt marknadsföringen förväntas ge.

CC Mediakonsult

090 202 32 20

kontakt@ccmediakonsult.se

Industrivägen 16B
901 30 Umeå

© Copyright CC Mediakonsult AB   |   Org.nr 559190-0633